Diskantové lesní rohy

Diskantové lesní rohy představují alternativu moderního nástroje, který lze použít na interpretaci tzv. „staré“ (zejména barokní) hudby. Kromě ulehčení samotné hry ve vysoké poloze to je především jasnější a svítivější tón, kterým disponují, a který odpovídá estetickým požadavkům dané doby.
 
Jednoduchý diskantový lesní roh nachází uplatnění zejména při sólové hře, dvojitý pak někdy používají první hráči v symfonickém orchestru při interpretaci rozsahově exponovaných míst.

LHR 310 Discant

LHR 351 Discant-DUO

LHR 357 Discant-DUO