Historie

České hudební nástroje firmy Lídl od roku 1892
 
1892 - Josef Lídl zakládá v Brně stejnojmennou firmu. Nejprve pouze za účelem prodeje hudebních
nástrojů.
 
1895 - Začátek výroby vlastních žesťových nástrojů značky Josef Lídl Brno.
 
1904 - Význam výroby hudebních nástrojů postupně převažuje nad prodejem, Josef Lídl tak zakládá
první továrnu na hudební nástroje na Moravě.
 
1908 - Nástroje Josef Lídl Brno používají přední kapely tehdejší doby (Dvorní kapela rakousko-uherské
armády, Kapela carské ruské armády).
 
1926 - Rodinný podnik přebírá syn Václav. Nástroje značky Josef Lídl Brno jsou uznávanými a ceněnými nástroji v tehdejším Československu i ostatních zemích Evropy.
 
1933 - Nástroje Josef Lídl Brno získávají Zlatý diplom na celosvětové výstavě v Chicagu.
 
1945 - Na lesní rohy Josef Lídl Brno hrají hornisté předních českých orchestrů (Česká filharmonie – model
Akustik, později také Národní divadlo Brno a další).
 
1948 - Poválečná léta jsou ve znamení útlumu výroby a následného znárodňování soukromých rodinných podniků socialistickým státem. Manufaktuře Josef Lídl Brno se daří zachovat výrobu a dokonce začíná s vývojem nových typů.
 
1966 - Model Akustik (předchůdce dnešního LHR 342 Arion) získává Josef Lídl Brno Zlatou medaili na Spotřebním veletrhu v Brně. 
 
1989 - Po sametové revoluci a rozpadu socialistického bloku se podnik navrací do vlastnictví rodiny původních majitelů.
 
1992 - V rámci stoletého výročí vzniku značky Josef Lídl Brno zakládají staronoví majitelé obchodní firmu Josef Lídl s.r.o.
 
1997 - S boomem české dechovky v zahraničí stoupá také poptávka po tradičním zvuku žesťových nástrojů. Tuto poptávku nejlépe uspokojují nástroje Josef Lídl Brno.
 
2012 - Manufaktura Josef Lídl Brno dnes nabízí hudební nástroje vyráběné tradičními způsoby s vysoce kvalitním řemeslným zpracováním. Pokračuje tak ve více než stoleté tradici vývoje a výroby hudebních nástrojů